Oproep aan alle vrijwilligers

Geplaatst op: 24-2-2018‹ Terug naar overzicht

Oproep aan vrijwilligers:

7 april 2018 grote “opzoomerdag” op molen de Windlust

Op zaterdag 7 april willen we met de vrijwilligers van de molen en overige vrijwilligers die dit stukje lezen op onze website of in ons blad de Molenwiek, onze molen de Windlust en zijn omgeving een flinke schoonmaakbeurt geven.

Iedereen is dus welkom!!!

Het doel is om gezamenlijk, in een gezellige en feestelijke sfeer de molen er spic en span uit te laten zien als voorbereiding op de molendag van 12 mei a.s. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een, liefst zo groot mogelijke, schoonmaakploeg en een kleine technische ploeg.

De klussen worden geklaard tussen 09.00 uur en 13.00. Intekenen op een gedeelte van deze tijd is ook mogelijk.

De schoonmaakploeg

Wat gaan we schoonmaken:

Prioriteit hebben het houtwerk van de steiger naast de molen en de stelling (balie) van de molen. Het houtwerk wordt de dag voorafgaand voorbereid, zodat het alg en vuil zaterdags eenvoudig verwijderd kunnen worden. Naar verwachting blijft er ook nog tijd over om in de molen schoonmaakwerkzaamheden te verrichten.

Waarmee:

Deelnemers aan de schoonmaakploeg worden verzocht om een zogenaamde luiwagen (harde schrobborstel met lange steel), een emmer met een stuk touw van ongeveer 2 meter en een handborstel mee te nemen. Heeft u dit, of een deel van deze artikelen niet, dan mag u toch komen! Er zijn vast wel deelnemers die meerdere exemplaren van deze artikelen hebben. Ook vanuit de molen en het dagcentrum is wat materiaal voorhanden.

Hoe aanmelden:

U kunt zich aanmelden bij Dick Groenendal via het mailadres: d.groenendal@kpnplanet.nl onder vermelding van uw naam, welke uren u beschikbaar kunt zijn en welk schoonmaakmateriaal u kunt meenemen.

 

De technische ploeg

Wie:

Deze ploeg wordt samengesteld door de molenaars. Gegadigden hiervoor worden persoonlijk benaderd. Mocht u het idee hebben dat u een vaardigheid bezit die zowel uniek als onontbeerlijk voor de molen op deze dag is, dan kunt u zich aanmelden bij Theo Geldof: theogeldof@icloud.com.

Wat gaat de ploeg doen:

Een aantal leden voert de voorbereiding van de schoonmaakactiviteiten op de steiger en de stelling uit op vrijdag 6 april. Verder verricht de ploeg reparatiewerkzaamheden uit die geconstateerd worden tijdens de (voorbereiding van de) schoonmaakwerkzaamheden en die nodig zijn om de molen tijdens de molendag op een goede en veilige wijze toegankelijk te maken voor het publiek.

 

We rekenen op u !