Over de stichting

Korenmolen Windlust, waarvan de historie teruggaat tot 1586, maalde eeuwenlang trouw het graan voor klanten in Nieuwerkerk aan den IJssel en omstreken. Eigenlijk is ze nooit echt weg geweest, alleen stond ze bijna 50 jaar, zonder wieken en kap en steeds meer vervallen en verwaarloosd, aan het Kortenoord, en daardoor iets minder zichtbaar aanwezig. Half in de dijk verdwenen en een beetje scheef deed ze dienst als graansilo. Maar gelukkig werd Windlust in volle glorie hersteld. De molenstomp en “bijgebouwen” (graanmaalderij) werden op 4 januari 1999 door de Stichting Molen Kortenoord “in oprichting” aangekocht. Dankzij de medewerking van Rijk, Provincie, Projectgroep Hollandsche IJssel, Gemeente, Rijksmonumentendienst, Hoogheemraadschap Schieland en tal van sponsors, donateurs en vrijwilligers, werd in vijf jaar en 5 maanden tijd Korenmolen Windlust in oude luister hersteld. Op 20 mei 2005 werd het molencomplex, bestaande uit de korenmolen, het molenaarshuisje, Dagcentrum Korenaer met theeschenkerij, werkplaats en bakkerij (voor cliënten met een verstandelijke beperking), onder grote belangstelling officieel geopend. In de jaren daarna werden nog een fraaie aanlegsteiger en een trap bij een nieuwe fietsenstalling met informatiebord, onder aan de dijk tussen Nieuwerkerk en Moordrecht, in gebruik genomen. Kortom, het is de moeite waard om een bezoek te brengen aan dit historische plekje aan de Hollandsche IJssel, waar Korenmolen Windlust tot in lengte van jaren haar herwonnen glorie zal blijven uitstralen!!
 

Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI)‚Äč - Download ANBI formulier

Doelstelling en beleidsplan

Doel van de stichting is instandhouding van de korenmolen “Windlust”

Het beleid is gericht op een gezonde financiële basis om het doel, ook in de toekomst, te kunnen realiseren.

De gezonde financiële basis kan alleen worden bereikt door subsidie van de overheid, donaties en het ontplooien van zoveel mogelijk eigen activiteiten die een positief resultaat opleveren en daarnaast de kosten van de eigen organisatie zo beperkt mogelijk te houden.

Resultatenrekening

2021

2020

 

 

 

Baten

14.588

9.407

 

 

 

 

 

 

Inkopen

1.401

1.738

VvE

1.418

1.418

Onderhoud/reparatie

340

1.007

Algemene kosten

922

538

Overige kosten

1.476

1.482

 

 

 

Totaal kosten

5.557

6.183

 

 

 

Resultaat

9.031

3.224

 

 

 

Balans per 31 december

 

 

 

 

 

Molen

p.m.

p.m.

Geldmiddelen

79.523

64.937

Vorderingen

597

3.129

 

 

 

Totaal activa

80.120

68.066

 

 

 

Algemene reserve

71.705

62.674

Voorzieningen

1.137

1.137

Schulden

7.278

4.255

 

 

 

Totaal passiva

80.120

68.066

     

 

Beloningsbeleid:

 

Zowel bestuur als medewerkers ontvangen geen enkele beloning, ook geen vacatiegeld.
Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

 

 

 

                                                                                   

                                                                                  

 

                                                                                   

                                                                                  

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Vaatje Haring veilen voor 3 goede doelen

Vaatje haring (en nog veel meer) veiling ten gunste van 3 goede doelen.    Het gebeurt op Kortenoord, 3 buren die vaak samenwerken, verheugen zich op 18 juni a.s. Dan mogen ze, na 2 jaar van afwezigheid, weer een veiling houd...

› Lees meer...
Nationale Molen Dag 14 mei 2022 Programma

Op Nationale Molendag zijn we, als vanouds, om 10 uur open. De hele dag door kunt u worden rondgeleid door ervaren molen gidsen die u de ins en outs vertellen van onze machtige machine die door de wind wordt aangedreven. Een monumentale machine di...

› Lees meer...
Beleef Zuidplas start campagne van en voor haar ambassadeurs

Beleef Zuidplas door de ogen van ambassadeurs Wethouder Daan de Haas (Recreatie & Toerisme) heeft recent een stevige fietstocht door Zuidplas gedaan. In een video zien we hem verschillende ambassadeurs bezoeken die Zuidplas op de kaart zet...

› Lees meer...